Sophie Teunissen

Bic Stories is a series of drawings made with a ball point pen ("bic" in French). The first drawings were made during high school classes in small black sketchbooks. Meanwhile the series has expanded to a comprehensive collection of drawings that is still being complemented.
Man as the embodiment of an endless struggle with its own boundaries continues throughout the whole series to be a central topic.

Bic Stories is een serie tekeningen, gemaakt met balpen ("bic" in het Frans). De eerste tekeningen werden gemaakt tijdens de lessen op de middelbare school in kleine zwarte schetsboekjes. Ondertussen is de serie uitgegroeid tot een samenhangende verzameling die nog steeds aangevuld wordt.
De mens als de belichaming van een eindeloze worsteling met zijn eigen grenzen lijkt een rode draad te vormen in de serie. 

 

Gemaakt met Berta.me